Про школу

В гімназії №143 у 2015-2016 н.р. працює 34 класи, в яких навчається 1032 учні, з них
408 – учні 1-4 класів, 520 – учні 5-9 класів, 104 – учні 10-11 класів.

За результатами ЗНО в 2015 році гімназія № 143 увійшла в десятку найкращих загальноосвітніх закладів освіти України,  посівши шосте місце серед 7764 шкіл.

Із 280 учнів 2-4 класів, що закінчили 2014-2015 н.р.,
65  – тільки з високими результатами навчальних досягнень;
215  – з високим і достатнім результатом навчальних досягнень.

Серед 598 учнів 5-11 класів, що закінчили 2014-2015 н.р.,
114  – тільки з високими результатами навчальних досягнень;
416  – з високим і достатнім результатом навчальних досягнень.

Серед випускників 11 класів:
11  нагороджені Золотими медалями;
3  нагороджено Срібними медалями;
1  отримали атестат з високими результатами навчальних досягнень;

Серед випускників 9 класів:
7 учнів отримали свідоцтва з відзнакою.

258 учнів є членами клубу «Олімпік».

У Першому етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 265 учнів 5-11 класів гімназії.

В гімназії працює 77 вчителів: 1 Кандидат педагогічних наук; 30 Відмінників освіти України; 1 Заслужений вчитель України; 32 мають звання учитель-методист; 16 – звання старший вчитель.

Пріоритетними напрямками роботи і завданнями гімназії
на 2015-2016 н.р. є:

Удосконалення змісту діяльності гімназії відповідно відповідно Державного стандарту загальної середньої освіти, Законів України «Про освіту», «Про середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти;
Створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації індивідуального розвитку особистості;
Побудова процесу виховання, розвитку і навчання на основі вивчення даних психологічних індивідуальних особливостей та аналізу досліджень стану здоров’я учнів;
Удосконалення системи управління навчальним закладом на основі моніторингу;
Формування всебічно розвиненої особистості, яка має не тільки високий рівень знань, а і високий потенціал творчого, морального, фізичного розвитку і здоров’я;
Забезпечити умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їхніх природніх задатків, нахилів шляхом:
– включення до варіативної складової навчальних планів, курсів за вибором та факультативів;
– створення й апробація власних програм для ведення;
– залучення до проектної діяльності;
– залучення до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, МАН.
Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей із метою надання консультацій щодо створення особистих портфоліо;
Підвищення якості знань учнів шляхом впровадження в навчально-виховний процес ІКТ та використання інформаційної мережі Іnternet;
Забезпечення можливостей рівного доступу учнів для здобуття загальноосвітньої профільної та допрофесійної і професійної підготовки, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання та мобільності в умовах реформування сучасного суспільства;
Створення умов для безперервного естетичного виховання засобами позакласної та позашкільної роботи;
Досягнення ефективної координації діагностико-профілактичної, просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості щодо попередження правопорушень, бездоглядності, інших негативних проявів;
Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення залучення дітей до народних звичаїв, обрядів, виховання в них національної свідомості і самосвідомості;
Впровадження в освітній процес прогнозування навчальних досягнень учнів на основі само моніторингу, складання портфоліо;
Спрямувати роботу вчителів кафедри на вдосконалення мовленнєвих компетенцій учнів з метою інтеграції випускників гімназії в європейський освітянський простір;
Посилення цілеспрямованої роботи щодо поліпшення вивчення української мови;
Раціональне використання варіативної складової навчального плану;
Демократизація педагогічного мікроклімату, що грунтується на партнерстві всіх учасників навчально-виховного процесу.

В 2015-2016 н.р. педагогічний колектив гімназії  працює над проблемами:
Формування інформаційно-комунікативного простору як засобу реалізації інноваційного підходу до забезпечення європейської якості освіти.
Створення виховної системи як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання.

В гімназії навчання ведеться українською мовою, вивчаються англійська, російська мови, німецька, французька (за вибором).

Share Button

2s коментарів

  1. Ewa

    Дорогие друзья, здесь стоит представить главные информации о Вашей школе. Сколько классов, учеников и учителей, какие основные принципы работы,что интересного, какие проекты, какие языки преподаются.

    Відповіcти
  2. Ewa

    Приятно с Вами ближе познакомиться. Вы представили достижения, планы и структуру школы, спасибо за такие подробные информации.

    Відповіcти

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>