Наші плани на цей рік

«БІО-БЛІЦ» 

Проект екскурсії у парк

БіоБліц в програмі “Класна Школа”

Мета: Ознайомити учнів із дикорослими та інтродукованими видами флори  та фауною зеленої зони міста.  Формувати естетичні почуття під час спостереження за природою, розкрити взаємозалежність між людиною і природою, розвивати уміння спостерігати за природою, цінувати красу, виховувати любов до природи.

Розробити фотоальбом: природа в моєму місті.

Основні завдання:

 • вивчити історію створення та видовий склад інтродукованих видів парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва “Заліщицький парк”
 • скласти попередній список видів, які зустрічаються в зеленій зоні міста;
 • зробити фото видів рослин та тварин;
 • визначення видів рослин за допомогою онлайн-визначника;
 • визначити координати найцікавіших екземплярів (інтродуковані та вікові дерева)

Хід виконання проекту:

I етап:Формування групи, розподіл обов’язків: група формується з 8-12 учнів та керівника.Учні між собою вибирають відповідальних за технічне оснащення (фото та відеокамери, GPS, тощо), відповідального за висвітлення інформації в блозі, за формування фотоальбому, за дотримання правил техніки безпеки під час екскурсії.–   до 11.04

ІІ етап:За допомогою інтернет ресурсів сформувати попередні спискивидів рослин, які очікується спостерігати під час екскурсії,: списку птахів та комах, які найчастіше зустрічаються в міських парках, списку рослин що зростають в зелених зонах та переліку інтродукованих видів дерев а також вивчити історію створення парку.до 13.04

ІІІ етап:Екскурсія в парк-памятку садово-паркового мистецтва місцевого значення “Заліщицький парк”: спостереження, фотографування, зняття координат.13.04

ІV етап:Опрацюваня даних зібраних під час екскурсії: розробка картосхеми парку з позначками найцікавіших об’єктів, визначення видів за допомогою онлайн-визначника, формування фотоальбому, висвітлення результатів.до 27.04

Критерії оцінки виконання проекту:

Активність під  час підготовчих  етапів.

Кількість видів по кожному із списків.

Правильність визначення видів.

Кількість фото в фотоальбомі, та правильне їх оформлення.

Правила поведінки під час екскурсії

 1. До екскурсії допускаються лише учні що пройшли інструктаж з техніки безпеки.
 2. Для участі в екскурсії необхідно одягнутись відповідно до погодних умов, мати зручне, закрите взуття, призначене для ходьби, одяг на довгий рукав, головні убори.
 3. Під час екскурсії :
 • не ламати гілки дерев і кущів;
 • гілки для колекції обережно зрізати ножем або ножицями;
 • для навчального гербарію збирати лише найбільш розповсюджені рослини;
 • не псувати кору дерев;
 • не їсти ягід незнайомих рослин;
 • не залишати сміття;
 • виконувати правила безпеки;
 • не залишати самовільно екскурсію;
 • не відставати від групи.

Склад групи:

Керівник: Мандзюк Леся Олександрівна,  викладач секції біології Заліщицького відділення МАН

Учні (5(9)-го А класу)

Красюк Софія  – помічник керівника

Сіданич Ірина – відповідальна за висвітлення інформації на сторінці проекту “Класна школа”

Гембатюк Ліда –формуванняпереліку інтродукованих видів дерев  “Заліщицького парку”

Шикман Оксана –відповідальна заоформлення фотоальбому

Голянич Юля – формування списку птахів та комах, які найчастіше зустрічаються в міських парках

Навольська Маріанна – сформувати попередні списки видів рослин, які очікується спостерігати під час екскурсії

Лукавецька Настя–відповідальна за дотримання правил техніки безпеки під час екскурсії

Рудик Алла – відповідальних за технічне оснащення

Дзівідзінська Мар’яна – відповідає за вивчення історії створення парку

Головацька Світлана – відповідальна за формування картосхеми розміщення цікавих об’єктів

 «БІО-БЛІЦ»
1. Формування проектної групи.
Мені, класному керівнику 4(8)-Б класу, цікаво працювати над реалізацією проектів. Гімназисти класу постійно проявляють ініціативу щодо організації та проведення проектів. Особливо цікавим для них є вибір тем проектної діяльності. Тому, коли у гімназії було проведено попередній огляд тем, запропонованих координаторами Міжнародної програми «Класна школа», мої учні теж вирішили до нього прилучитися.
Так сформувалася проектна група, до складу якої входять представники 4(8)-Б класу. Звичайно, ми розуміємо, що під час реалізації проекту можуть бути різноманітні непередбачувані обставини щодо участі у ньому того чи іншого члена команди, тому обмежимося переліком тих, хто буде справді працювати.
Сенишин Арсен,
Сенишин Ігор
Гевко Олег,
Драган Віталій
Шпортан Ервін
Костенюк Юрій
Березовська Ганна,
Жирнова Лілія,
Макух Юлія
2. Вибір теми.
Координатор проекту Василь Дяків, класний керівник Тарас Середюк, педагог-організатор Наталія Тимофійчук організували та провели класні збори щодо вибору теми проекту. Попередньо, як ми працювали можна переглянути на сайті «Класної школи».
У довгих дебатах ми обрали тему «БіоБліц». Важливу роль у цьому відіграв класний керівник, який знає такі місця, про які і ви незабаром дізнаєтеся. Отож, назва проекту « Захисти мурашине місто».
Місце втілення проекту: територія Жежавського ботанічного заказника (район с.Зелений Гай)
Учасники проекту: учні 4(8)-Б класу Заліщицької державної гімназії, класний керівник, працівник лісового господарства Бойчук П.
Ресурси втілення проекту:
1. Фізичні: діти класного колективу, класний керівник, вчитель біології (екології), ініціативні батьки класу;
2. Матеріальні: природний матеріал (деревина для створення загород), фанерні щити з написами «Не руйнуй!», велосипеди для під’їзду до місця роботи над проектом; необхідний інструментарій, прилади для фото і відеозйомки, записники, захисний одяг, карти лісу.
3. Формулювання мети проекту.
Мета: оглянути визначену територію Жежавського ботанічного заказника, описати тих тварин та рослин, які є у ній, як вони взаємодіють між собою, приносячи користь чи шкодячи один одному, захистити від руйнування колонію лісових мурах.
4. Розподіл завдань і обов’язків.
Гевко Олег – проводить відеозйомку та готує невеликий відеоролик про проведену роботу.
Драган Віталій – оформляє матеріал, зібраний групою.
Шпортан Ервін, Костенюк Юрій, Сенишин Арсен, Сенишин Ігор проводять дослідження і збір матеріалу: визначають кількість рослин, тварин, спостерігають за їх взаємодією, проводять природоохоронні заходи по збереженню популяції мурах.
Березовська Ганна робить замальовки місцевості (проводить фотографування)
Жирнова Лілія, Макух Юлія – попередньо знайомляться з даними у енциклопедіях, науковій літературі щодо даного об’єкта, готують звіт-допис у місцеву газету «Колос»
5. Заплановане використання ІКТ.
Фотографії та відео будуть завантажені на блог нашого класу та на сайт «Класна школа»
6. Робочий план виконання проекту;
Етапи
І етап
1.1. Пошук та оформлення інформації про історичне минуле території, дослідження вивчення біологічних умов
Джерела: Інтернет-ресурси, наукова література, енциклопедії
Відповідальні: Жирнова Л., Макух Ю., Березовська Г.
Дата виконання: До 15.04.2016.
1.2. Обговорення потреби збереження мурашиної колонії, флори та фауни. Визначення певної території, на якій проводитимуться дослідження і спостереження.
Джерело: Класні збори
Відповідальні: Середюк Т.С.
Дата виконання: 15.04.2016
ІІ етап
Отримання дозволу в працівника лісового господарства на проведення дослідження та робіт (створення захисника огорож та встановлення попереджувальних пунктів).
Джерело: Офіційний лист-запит
Відповідальні: Середюк Т.С., Гевка О.
Дата виконрання: 19.04.2016
ІІІ етап
Розподіл класу.
Перша група: створення схематичної карти розміщення мурашників, збір інформації щодо захисту мурашників, розроблення маршруту проектної експедиції
Джерело: Карта заказника
Відповідальний: Драган В.
Дата: 26.04.2016.
Друга група: огляд визначеної території, фіксування та фотографування видів флори та фауни, встановлення захисних огорож навколо, мурашників згідно розробленої схематичної карти. Встановлення попереджувальних щитів.
Джерело: місцевість
Відповідальні: Гевко О., Костенюк Ю., Сенишин А., Сенишин І., Шпортан Е.
Дата: 26.04.2016.
Третя група: фіксація виконання робіт на фотоапарати і відеокамеру, опис виконання запланованого, створення статті до газети «Колос».
Джерело: Допис
відповідальні: Гевко О., Драган В., Березовська А., Жирнова Л., Макух Ю.
Дата: 26 – 30.04
7. Встановлення норм оцінювання проекту.
1. Учні вивчать представників флори та фауни рідного краю.
2. Навчаться створювати відео та фотографувати.
3. Оформлять звіт та допис у місцеву газету.
4. Більше дізнаються про червонокнижних тварин та рослин.
5. Проведуть природоохоронні роботи.
6. Поділяться з інформацією з іншими гімназистами.

Заліщицька гімназія пропонує ознайомитися з планом реалізації пілотного проекту “КЛАСНА ШКОЛА”:

1. Директор Войчишин Олександра Дмитрівна знайомить педагогічний та учнівський колективи, гімназійної ради з проектом “КЛАСНА  ШКОЛА” (впродовж вересня – початку жовтня, 2015)

2. Розробка планів реалізації проекту під час засідань методичного об’єднання класних керівників та гімназійного парламенту (25.09.  – 10.10.2015.)

3. Організація діяльності студії “Юний медійник” для висвітлення реалізації проекту “КЛАСНА ШКОЛА”.

4. Інформування класних колективів про “КЛАСНУ ШКОЛУ” на інформаційних та виховних годинах (25.09. – 10.10.2015.).

5. Організація та проведення класних дебатів щодо використання ІКТ у навчлаьно-виховному процесі (11.10. – 10.11.2015.)

6. Висвітлення інформації про класні дебати на класних блогах і блозі “КЛАСНА ШКОЛА” (11.10. – 10.11.2015.)

7. Збір пропозицій для загальногімназійних дебатів.

8. Організація та проведення загальногімназійних дебатів (13.11.2015.)

9.Висвітлення інформації на блогах.

10. Розгляд питання про “Кодекс 2.0″ на педагогічній раді та раді гімназії. Презентація результатів роботи гімназійних колективів.

11. Підготовка наказу про затвердження директором правил “Кодексу 2.0″.

12. Контроль за дотриманням правил у гімназії. Періодичні звіти про досягнення та виклики. Проведення моніторингу.

13. Визначення гімназійним парламентом (активом класів) викликів, вирішуючи які можна зробити гімназію “КЛАСНОЮ ШКОЛОЮ”. Виклики можуть стосуватися різних сфер гімназійного життя…. ПРодовження буде….

Share Button

1 коментар

 1. anasbilousova

  Погоджуюся, що моніторинг дуже важливий! Ми плануємо це висвітлити на Криворізькому міському семінарі)))

  Відповіcти

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>