lyupopova

Історична довідка:
• До 1968 року школа називалася Олександрівською восьмирічною, хоча частина навчальних корпусів уже знаходилась в селищі Балахівка;
• У 1968 році школу переіменовано в Балахівську;
• Із 1959 року упродовж 29 років директором школи був Федір Єлисейович Шаповалов;
• Із 1988 року до листопада 2014року колектив школи очолював Іван Іванович Швиданенко.
Адміністрація школи
• Людмила Борисівна Кудрик – директор
• Людмила Вікторівна Попова – заступник директора з навчально-виховної роботи
• Олена Миколаївна Данильчук – заступник директора з виховної роботи
Педагогічний колектив
якісний склад
• Заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук , доцент – 1;
• Вчитель-методист – 2;
• Відмінник освіти України – 3;
• Старший вчитель – 3;
• Спеціалісти вищої категорії – 7;
• Спеціалісти І категорії – 2;
• Спеціалісти ІІ категорії – 2;
• Спеціалісти – 4
Проблемне питання, над яким працює школа:
«Використання інноваційних технологій для розвитку життєвих компетенцій учнів в умовах гуманізації навчально – виховного процесу»
Школа життєвої компетентності особистості
Місія школи життєвої компетентності особистості
Школа життєвої компетентності сприятиме досягненню нової якісної освіти на основі освоєннявихованцями стрижневих компетентностей, що дозволяють їм успішно інтегруватись в суспільство, визначати і втілювати свою життєву стратегію, бути мобільним конкурентноздатним, здатним до самоорганізації навчання протягом життя самореалізації, розкриття творчого потенціалу, до свідомого життєвого вибору і прийняття відповідальних рішень.
Головні життєві компетенції учня школи:
громадянські компетенції, готовність особистості до соціальної дії;
комунікативні компетенції, здатність до ефективного спілкування;
інформаційна компетент­ність;
здатність до набуття при­кладних навичок;
полікультурна компетент­ність;
підприємницькі навички;
компетенції саморозвитку та самоосвіти, навчання впродовж життя;
фундаментальні навички лічби та письма;
базові компетентності в галузі мате­матики, природничих наук і технологій;
володіння іноземною мовою

(http://balakhivka-school.edukit.kr.ua/novini/)

Share Button

 

Share Button