Наші плани на цей рік

 

 

1. Розширене засідання творчої групи з педагогічним колективом школи. Вибір пріоритетного  завдання та етапи роботи. 28 вересня2015 року Члени творчої групи, педагогічний колектив
2. Підготовка  матеріалів  для анкетування учнів  із метою  вивчення думок щодо поставленого завдання. До 05 жовтня 2015 року Качур О.В.Григоренко Л.О.Сергієнко А.А.
3. Проведення анкетувань у класах. Складання твору на тему  «Якою я бачу школу майбутнього» 06 жовтня – 12 жовтня 2015 року Класні керівники5-11 класів
4. Громадське анонімне обговорення  пріоритетного завдання .  Організація тематичної скриньки «Комп’ютер в школі: за і проти», інформаційна підтримка заходу. 03 жовтня – 09 жовтня 2015 року Загороднюк Г.І.Учні 9-А класу
5. Відкритий простір «Твоя думка важлива» 09 жовтня 2015 року Ситник Е.В.Рада самоврядування школи
6. Випуск методичних вісників «ІКТ на уроці» До 19 жовтня 2015 року Голови МК
7. Фестиваль дитячої творчості «Школа майбутнього» До 19 жовтня 2015 року Класоводи 1-4 класів
8. Інформаційні  посиденьки з учнями 9-11 класів «Як сьогодні бути сучасним?» 13 жовтня 2015 року Сизоненко Л.М.
9. Проведення практичної роботи на уроках правознавства в9, 10 класах. До 19 жовтня 2015 року Ситник Е.В.
10. Кінофестиваль авторських навчальних фільмів 16 жовтня 2015 року Ільєнко О.М.Сергієнко А.А.
11. Розширене засідання творчої групи з  учителями-учасниками програми «Класна школа». Підготовка до проведення дебатів. 12 жовтня 2015 року Члени творчої групи
12. Проведення дебатів у класних колективах. 13 жовтня – 23 жовтня 2015 року Класні керівники- учасники програми «Класна школа»
13. Проведення загальношкільних дебатів 16 листопада  2015 року Ситник Е.В.
14. Прийняття Кодексу,  висвітлення Кодексу на блозі, сайті школи. 16 листопада-20 листопада 2015 року Члени творчої групиІльєнко О.М.Сетгієнко А.А.
15. Засідання творчої групи.Підготовка до проведення Ярмарку ідей. 23 листопада2015 року Члени творчої групи

 

2016 рік

ПЛАН

роботи над екологічним проектом

«Земля у твоїх долонях» 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ПРОЕКТУ

У кожної людини свій рідний край, домівка, Батьківщина. Але з чого починається Батьківщина? Це питання хвилює всіх і завжди… Можливо, починається Батьківщина з пісні рідної матусі чи з батьківської хати?    Патрiот – людина, вiддана своєму народовi, яка любить свою Батькiвщину, живе i працює заради процвiтання свого краю. Патріотизм, як і честь,  виховує великих, сильних людей, які не рахуються із ціною свого життя і здатні пожертвувати ним заради рідної землі.

     Патріотизм – величний вияв нескінченної любові до рідного краю.

Люди не помічають того, що світ, в якому ми живемо, забруднюється. Забруднюють його самі ж люди. Чи можемо ми зупинити це? Ми думаємо, що коли ми викидаємо обгортку або зливаємо відходи в річку, нічого не станеться. Але це не так. Щороку повітря забруднюється все більше і більше, лісів стає все менше і менше, а ми цього не помічаємо. Лише коли стається катастрофа, то тільки тоді всі розуміють, що накоїли. Невже нам потрібна якась велика катастрофа, щоб побачити, як ми шкодимо природі?

МЕТА ПРОЕКТУ

1.Формувати  екологічну свідомість у дітей та спрямувати  її  на практичну реалізацію.

2.Активізувати  пошукові вміння.

3.Підтримувати ініціативу, творчість, самостійність.

4.Розвивати інтелектуальні здібності, відповідальність, уміння планувати. 5.Учити приймати рішення, бути відповідальним та оцінювати результати роботи.

6.Інформувати підростаюче  покоління  про екологічний стан Землі.

7.Виховувати любов до рідного краю, природи.

8.Готувати  дітей  до діяльності щодо  охорони природи.

9.Проектна робота дає всім учасникам практичний досвід, який базується як на знаннях, так і на перевірці знаннєвих істин у повсякденній діяльності. Цей досвід допомагає розвивати індивідуальні здібності та нахили, комунікативні зв’язки, вчить вирішувати завдання, розв’язувати конфліктні ситуації тощо. 10.Участь у проектній роботі допомагає сформувати навички активного громадянина демократичного суспільства. Серед переліку цих навичок варто звернути увагу на такі:

 • Міжособистісні– слухати один одного; висловлювати ідеї та думки й уміти сприймати чужі ідеї та думки; ставити запитання; знаходити аргументи на користь власної позиції; розв’язувати конфлікти; турбуватись про інших.
 • Навички мислення– розуміти складні факти; розвивати ідеї; аналізувати, відбирати, використовувати інформацію; приймати рішення у складних або непередбачуваних ситуаціях.
 • Командні – здатність працювати в команді; виконувати певні ролі в команді – керівник, виконавець, статист; планувати й розподіляти завдання; співвідносити командну працю та індивідуальну.
 • Розв’язання проблем– уміти виділяти проблему; визначати ступінь складності проблеми; планувати шляхи розв’язання проблеми; залучати до розв’язання проблеми різні соціальні групи, представників органів влади тощо; аналізувати хід розв’язання проблеми; змінювати неефективні завдання та засоби у процесі розв’язання проблеми.
 • Ініціативні– розвивати ініціативу; активно працювати в указаній структурі; самостійно усувати перешкоди, що виникають у процесі розв’язання проблеми; ініціювати зустрічі, пропозиції.
 • Творчі– розвивати таланти й нахили; формувати впевненість у собі та у членах команди; приймати неординарні рішення; пропонувати різні шляхи розв’язання проблеми.
 • Демократичні– поважати права один одного; враховувати інтереси один одного; дискутувати; відстоювати власні позиції; знаходити компроміс; брати на себе відповідальність за власні дії.

ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ

 І. Підготовчий: 1) визначення мети і теми проекту; 2) розробка і формулювання підтем.

 1. Планування роботи над проектом

III. Пошук, накопичення, систематизація і опрацювання інформації.

 1. Реалізація проекту: позакласні заходи; творчі конкурси; доброчинна діяльність.

1.«ТОП-10 екологічно небезпечних об’єктів столиці». Доповіді.

Сьогодення потребує формування у людей екологічного світогляду, створення умов для спілкування людини з природою.
2.  “Розкажу вам ЕКО-казку”

На конкурс приймаються роботи, які стали наслідком власного творчого пошуку та фантазії. Назва файлу включає прізвище, ім’я та клас автора виконаної роботи.

 1. 3.  Акція «Збережемо наше місто чистим та гарним».
 2. Збір макулатури, кришок та батарейок.

5.Перегляд кінофільмів екологічного спрямування. Кіноп’ятниці.

 1.  «День Землі». Конкурс малюнків, плакатів, творчих робіт на екологічну тему.
 2. «Вивчаємо природу рідного краю». Туристичний похід для учнів та батьків.
 3. Фотовиставка «Природа рідного краю».
 4. Соціальне опитування «Чим я можу допомогти природі».
 5. Екологічний захід «Земля у твоїх долонях».
 6. Оформлення результатів 1)доповіді; 2) творчі роботи; 3) презентації.
 7. Звіт про роботу.

VII. Підведення підсумків роботи.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • забезпечення у молодого покоління екологічної свідомості, головною метою якої  є набуття молодими громадянами  успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури;
 • дбайливе ставлення до національних багатств  рідної природи;
 • створення ефективної виховної системи  молодої людини — патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність;
 • навчання цивілізованому відстоюванню  своїх  громадянських  прав та виконання обов’язків;
 • збереження громадянського миру і злагоди в суспільстві;
 • зацікавленість молоді успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури;
 • об’єднання зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління.

 

ЗАПЛАНОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ

 1. Інтерактивне інформування учнів, батьків та вчителів про етапи та завдання проекту.
 2. Висвітлення проектної діяльності на сайті школи, на блозі «Класної школи»
 3. Анкетування учасників.
 4. Фотовиставки робіт.
 5. Голосування для визначення переможців.

 

РОЗПОДІЛ ЗАВДАНЬ І ОБОВ’ЯЗКІВ

 1. Проведення кіноп’ятниць: соціальний педагог Григоренко Л.О., дитяча організація «Сузір’я»,   вчителі біології Уманець С.В., Павленко О.С.
 2. Написання екоказки: учні 5-7 класів, класні керівники.
 3. Акція «Збережемо наше місто чистим і красивим!»: учні 1-11 класів.
 4. Конкурс малюнків, творчих робіт на екологічну тематику: 1-7 класи, класні керівники.
 5. Доповіді на учнівських конференціях «10 екологічно небезпечних об’єктів столиці»: учні 9-11 класів,  вчителі біології Уманець С.В., Павленко О.С.
 6. Написання творів на екологічну тематику: учні9-А, 9-Б класів, учитель української мови Кузьменко Л.А.
 7. Виставка та презентація учнівських екологічних плакатів: учні 7-11 класів, голова МК учителів предметів природничого циклу Коваль Я.Ю.
 8. Проведення туристичного походу «Вивчаємо природу рідного краю»: учні 2-4 класів, керівник гуртка пішохідного туризму Зарицький Ю.В.

 

Share Button

1 коментар

 1. Ганушевич Вікторія

  Збільшити кругозір учнів школи за допомогою збільшення кількості різноманітних екскурсій.

  Відповіcти

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>