Статут освітньої програми «Класна Школа»

§ 1

Загальні положення

1. Цей статут (далі “Статут”) окреслює принципи участі у пілотній програмі під назвою “Класна Школа” (далі “Програма”), що відбувається з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

2. Організатором Програми виступає Фонд «Класна Школа» [Fundacja “Szkoła z Klasą”] з головним офісом у Варшаві, вул. Ноаковського 10/5, 00-666 [ul. Noakowskiego 10/5, 00-666 Warszawa] (далі “Організатор” або ”ФКШ”). Партнером програми виступає Всеукраїнська асоціація викладачів історії “Нова Доба” з головним офісом у Львові, вул. Галицька, 1/5, 79008.

3. Спільне фінансування програми здійснює Польсько-Американський Фонд Свободи у рамках програми РІТА – Перетворення в Регіоні, реалізованої Фондом «Освіта для Демократії».

4. Учасником Програми може стати школа. Завдання у Програмі реалізують директор і вибрані вчителі. Безпосередньо за реалізацію завдань відповідає Шкільний Координатор, якого обирають директор навчального закладу спільно з вчителями під час наради педколективу – Зустрічі Команди.

5. Заявка та участь у Програмі безкоштовні.

§ 2

Адресати та обсяг

1. Програма реалізується на території України.

2. Пілотний проект програми призначений для 10 українських шкіл усіх ступенів навчання.

3. Учасником програми є школа в особі директора, допущена Організатором до участі у Програмі.

4. Програма у школі реалізується: директором та вчителями будь-якого предмету (мінімальне число вчителів, які реалізують Програму — 3 особи).

5. Завдання Програми реалізують учні під опікою вчителів.

§ 3

Заявка на участь у програмі

1. Участь у Програмі вимагає подання заявки.

2. Набір до Програми відбувається з 5 лютого до 15 лютого 2016 року.

3. Заявки на участь у Програмі подає директор навчального закладу, надавши правильно заповнену форму заявки (далі “Форма”) на підсторінці “Реєстрація до програми” згідно з інструкцією.

4. Подання заявки навчального закладу шляхом надіслання Форми не є рівнозначне з кваліфікацією школи до участі у Програмі.

5. Рішення про кваліфікацію або відхилення заявки на участь приймає Організатор на підставі наданої Форми.

6. До 1 березня 2016 року на зазначену у Формі адресу електронної пошти буде надіслане підтвердження участі школи в Програмі або інформація про відхилення заявки школи про участь у Програмі. Організатор застерігає собі можливість остаточного рішення щодо прийняття чи відхилення заявки Учасника щодо участі в Програмі.

7. У кожному навчальному закладі до участі в Програмі повинні зголоситися: директор і щонайменш 3 вчителів, один із яких буде шкільним координатором Програми.

8. Директор, який подав заявку на участь у Програмі і кожен учитель, який зголосився реалізувати завдання за Програмою, погоджуються з умовами цього статуту.

§ 4

Принципи програми

1. Участь у Програмі є безкоштовною і добровільною.

2. Проект повинен бути реалізований директором і вчителями (далі: “Учасник”), а також учнями, які працюють під наглядом вчителя/опікуна.

3. Від учасників вимагається базові вміння володіння комп’ютером, власна адреса електронної пошти (e-mail) і доступ до Інтернету.

4. Програма передбачає 2 окремі схеми завдань: для навчальних закладів, які брали участь у пілотному етапі проекту у 2015 році та для навчальних закладів, які приєдналися до проекту у 2016 році. Обидві схеми завдань доступні на сайті проекту (klasnashkola.eu/pro-programu/sxemy-zavdan/)

5. Учасники зобов’язуються:

а) реалізувати завдання згідно з графіком Програми на основі матеріалів, доступ до яких надав Організатор,

б) наглядати над роботою учнів у рамках Програми,

в) створити шкільний блог (в рамках конференції відкриття Програми) та регулярно розміщувати в ньому записи (текст + фотографії + матеріали) про виконану в рамках Програми роботу,

Додатково, у випадку навчальних закладів, які приєдналися до проекту у 2016 році:

а) Взяти участь у нараді педколективу – Зустрічі Команди, під час якої педколектив обирає шкільного Координатора Команди,

б) Провести Зустріч – Відкриття, під час якої учасники дізнаються про засади Програми та схеми завдань у цьому етапі проекту,

в) Провести дебати у класах. Ведуть їх всі вчителі, які беруть участь у Програмі спільно зі своїми групами учнів. У ході дебатів у класах учні дізнаються про засади використання Інформаційно-Комунікаційних Технологій та готуються до участі у Шкільних Дебатах,

г) Провести Шкільні Дебати. Ведуть їх шкільні Координатори Команд. Участь у Шкільних Дебатах беруть представники клас, які спільно обговорюють Кодекс 2.0, тобто принципи хорошої школи у контексті використання Інформаційно-Комунікаційних Технологій у щоденної роботі школи. У ході Шкільних Дебатів учні опрацьовують Шкільні Кодекси,

ґ) Опублікувати Шкільний Кодекс у шкільному блозі та замістити його у загальнодоступному місці у школі,

д) Зреалізувати вибране Завдання ІКТ,

е) Провести Шкільний Ярмарок, під час якого учні навчають один одного умінь пов’язаних з Кодексом, яких набули у ході реалізації Завдань ІКТ.

Додатково, у випадку навчальних закладів, які брали участь у пілотному етапі Програми у 2015 році:

а) Провести Зустріч – Відкриття, під час якої учасники дізнаються про засади Програми та схеми завдань у цьому етапі проекту та вступно виберуть тему навчального проекту, який реалізуватимуть з учнями,

б) Спільно з учнями запланувати навчальний проект за вказівками, які знаходяться у матеріалах Організатора,

в) Провести публічну презентацію проекту під час Шкільного Фестивалю,

г) Здійснити евалюацію проекту спільно з учнями, які його реалізували.

Завдання організаторів:

1. Підготувати освітні й навчальні матеріали та відкрити до них доступ на ліцензії CC-BY-SA.

2. Організувати щонайменше 3 онлайн конференції для представників всіх шкіл, які беруть участь у пілотної програмі.

3. Організувати трейнінг для 10 найбільш активних учасників Програми.

4. забезпечити Учасникам теоретичну та методичну допомогу професійних польських менторів у ході Програми.

5. вести веб-сайт Програми польською мовою www.ceo.org.pl/ukraina і блогу українською мовою www.klasnashkola.eu;

6. допомагати учасникам у створенні і веденні шкільних блогів про Програму;

7. Популяризувати Програму та її учасників у ЗМІ;

8. архівувати зібрані і створені Учасниками матеріали та використовувати їх у навчальних публікаціях;

9. Підготувати та передати після закінчення Програми дипломів для кожної школи та сертифікатів для кожного вчителя-учасника Програми;

10. Випустити видавничу продукцію з усіма освітніми матеріалами проекту та вибраними хорошими практиками з навчальних закладів.

§ 5

Відмова від участі у програмі

1. Якщо Учасник відмовляється від участі у Програмі до її закінченням, такий Учасник зобов’язаний у момент відмови письмово повідомити про важливі і незалежні від Учасника причини, які не дозволяють йому брати подальшу участь у Програмі.

2. Якщо Учасник відмовиться від участі у Програмі, Учасник зобов’язаний визначити заміну Учителя, який з незалежних від нього/неї причин не може надалі брати участі в Програмі. Учасник зобов’язаний негайно повідомити Організатора про таку необхідність і самостійно підготувати нового Вчителя для виконання передбачених Програмою завдань.

§ 6

Право на інтелектуальну власність

1. Усі передані Учаснику матеріали, а також ті, доступ до яких надав Організатор у рамках Програми, зокрема: текст, графіка, фотографії, аудіо-, відео- та інші матеріали, створені в рамках Програми (твори), а також графічне оформлення і зміст опублікованих навчальних і рекламних матеріалів, охороняються правом інтелектуальної власності, включно з авторським правом, яке належать Організаторові – ФКШ.

2. Якщо не зазначено інакше, усі матеріали створені або надані Організатором у зв’язку з Програмою публікуються за ліцензією Creative Commons 4.0 Визнання авторства відбувається за тими ж умовами ( CC-BY- SA) .

3. Від моменту передачі Учасником у рамках проекту будь-яких творів або предметів суміжного права згідно із законом від 4 лютого 1994 року про авторські і суміжні права (далі: “Авторські Права”), зокрема фото, графічних зображень, текстів, відео, звукозаписів, навчальних матеріалів, Учасник передає Організаторові право їх використання за безкоштовною, невиключною і безповоротною ліцензією (далі “Ліцензія”) та право використовувати ці твори/предмети, суміжні права протягом необмеженого часу, із правом надавання субліцензії у межах первинної ліцензії, на території даної країни та за її межами, повністю або частково, як окремого твору або разом з іншими творами, а також надання доступу, повністю чи частково, до твору / предмету суміжного права третім особам, без обмежень, зокрема відповідно до статті 50 та 86 Авторського права, а саме:

– У сфері запису і копіювання творів — копіювання без обмежень щодо кількості і техніки копіювання (друк, репрографія, магнітний і цифровий запис), кількість і обсяг накладу.

– У сфері обігу оригіналу або копій, на яких записано твір/твори/предмети суміжного права, введення в обіг, аренда, позика оригіналу або копій.

– У сфері розповсюджування твір/твори/предметів суміжного права іншим способом, як зазначено вище у пункті b.: публічне виконання, виставлення, демонстрування, проекція, виконання, трансляція (за допомогою бездротового і дротового сигналу), а також публічне надання доступу до твору, таким чином, щоб кожен міг користуватись таким доступом незалежно від часу та місця перебування, зокрема в інформаційних і інформаційно-комунікаційних мережах (включено з інтернетом і мобільними пристроями);

4. Ліцензія також охоплює:

– дозвіл на виконання залежного права, тобто права на згоду розпоряджатися і користуватися матеріалами.

– дозвіл на зміну і модифікацію відповідно до потреб для використання в рамках виконуваної діяльності

– уповноваження реалізації від імені Учасника суміжних та особистих прав стосовно творів/предметів.

5. Учасник підтверджує, що:

– у зв’язку з Програмою він не передаватиме творів/предметів суміжних прав, які порушують закон, зокрема закон про інтелектуальну власність, а також особисту власність (право на візерунок, приватність) третіх осіб.

– він володіє майновими правами на інтелектуальну власність стосовно переданих творів/предметів, суміжних прав, а також, що ці права не є обтяжені правами третіх осіб, не є предметом будь-яких правових проваджень, зокрема судового, адміністративного, виконавчого провадження. Також Учасник підтверджує відсутність правових перешкод відносно передання Організаторові ліцензії згідно з Договором.

6. Учасник зобов’язаний відшкодувати будь-які шкоди, що виникають з неправдивості вищезгаданих заяв, включно з оплатою судових витрат. Окрім того, якщо виявиться, що твори/предмети суміжного права можуть порушити чужі права, Учасник зобов’язаний негайно повідомити про це Організатора у письмовій формі та електронною поштою.

7. У разі сумнівів щодо вірогідності заяв за пунктами 5 a. та b, Організатор може призупинити участь Учасника у Програмі до моменту з’ясування.

8. Перенесення майнових авторських прав /суміжних прав твору/предмету створеного шляхом індивідуального замовлення третьої особи, наприклад спонсора, регулюється окремим договором між третьою особою і автором твору/предмету суміжного права.

§ 7

Захист персональних даних

1. Усі персональні дані збираються, обробляються на передаються згідно із законом Республіки Польща.

2. Адміністратором персональних даних, зібраних під час Програми, виступає Фонд «Класна Школа» з головним офісом у Варшаві, вул. Ноаковського 10/5, 00-666 разом з Всеукраїнською асоціацією викладачів історії “Нова Доба” з головним офісом у Львові, вул. Галицька, 1/5, 79008.

3. Учителі, що реалізують Програму у школі, передають свої персональні дані добровільно.

4. Учитель, що реалізує Програму, зазначивши відповідне поле у Формі, погоджується на обробку ФКШ своїх персональних даних, доступ до яких надано в рамках Програми з метою комунікації, архівування, науковою, дидактичною, статистичною, метою звітності перед спонсорами та органами, які здійснюють нагляд над діяльністю ЦГО, а також представлення програмної пропозиції ФКШ.

5. Учитель, що реалізує Програму, зазначивши відповідне поле у Формі, погоджується на переробку Організатором своїх персональних даних, зокрема: ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, назва і адреса школи, у якій працює.

6. Користувач має право на доступ до своїх даних, їх зміни та припинення їх використання, згідно із законом про захист персональних даних від 29 серпня 1997 року.

§ 8

Заключні положення

1. Організатори безкоштовно надають доступ до цього Статуту на веб-сайті www.ceo.org.pl/ukraina/regulamin та в спосіб, який дозволяє Учасникам отримання, відтворювання і збереження його змісту за допомогою інформаційно-комунікаційних систем, які вони використовують.

2. Всі уваги і заяви про порушення цього Статуту слід надсилати на електронну пошту координатора програми: iwo.magierski@ceo.org.pl або на поштову ФКШ: ul. Noakowskiego 10/5, 00-666 Warszawa, з припискою: зауваження до Статуту Програми Класна Школа

3. Організатор застерігає собі право до змін у цьому Статуті. Усі зміни вступають в силу з моменту повідомлення Учасників Програми про зміни електронною поштою та публікації змін Статуту на веб-сайті Програми.

4. У справах, що не регулюються цим Статутом, стосується загальне чинне законодавство та цивільний кодекс.

Share Button

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>